Zajištění znaleckých posudků

Zajistíme pro Vás zprostředkování vyhotovení třžního ocenění pro účely financování (hypotečního úvěru) a dále zprostředkujeme vyhotovení znaleckých posudků a ocenění k různým účelům (vypořádání SJM, rozvod, úmrtí, vypořádání spoluvlastnického podílu).