Privatizace bytového fondu

V oblasti privatizace bytového fondu nabízíme naše služby vlastníkům bytových nemovitostí i samotným nájemníkům. Poskytované služby pak můžeme rozdělit na:
- klasickou privatizaci bytového fondu, kdy pro vlastníka (povětšinou město) připravíme a následně i realizujeme dle platné právní úpravy vymezení jednotek a jejich následné převody do vlastnictví nájemníkům,
- služby pro podílové spoluvlastníky, kdy po převodu vlastnictví k celé nemovitosti tyto dodatečně rozdělíme a spoluvlastnictví vypořádáme.

Nabízené služby zahrnují zejména:
- posouzení záměru na rozdělení objektu na bytové, případně nebytové jednotky
- seznámení všech spoluvlastníků s postupem vymezování jednotek - osobní schůzka přímo v budově za účasti našeho právníka
- vyměření jednotlivých jednotek
- vypracování „Prohlášení vlastníka“
- zpracování podkladů pro přípravu příslušných smluv o smlouvách budoucích potřebných k zajištění úvěru
- vypracování smluv o smlouvách budoucích
- vypracování kupních smluv
- vypracování „Dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví“ s určením vlastnictví jednotek – pro případ podílového spoluvlastnictví
- vklad vlastnických práv na KÚ
- založení „Společenství vlastníků jednotek“
- zpracování stanov tohoto společenství
- nadstandardní služby dle požadavků zadavatele