Právní servis

Zajistíme pro Vás vypracování všech typů smluv pro převod nemovitých věcí a to včetně vyhotovení návrhu na vklad (smlouvu kupní, smlouvu darovací, smlouvu směnnou, smlouvu o smlouvě budoucí kupní, smlouvu o zřízení služebnosti, zřízení věcného břemene, smlouvu o zřízení zástavního práva, smlouvu o zřízení předkupního práva, smlouvu o převodu družstevního podílu a další).

V případě zájmu zprostředkujeme úschovu kupní ceny dle "Svěřenecké smlouvy" u advokátky JUDr. Blanky Mourové, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.