Zajištění znaleckých posudků

Zajistíme pro Vás zpracování znaleckého posudku, a to jak pro účely financování (znalecký posudek s uvedením třžní ceny - pro banku), tak pro účely daňové (doložení znaleckého posudku k dani z nabytí). Dále vyhotovení znaleckých posudků či ocenění k různým účelům (vypořádání SJM, rozvod, úmrtí, vypořádání spoluvlastnického podílu).

Spolupracujeme s panem ing. Milošem Holmanem.