RAKO reality TU s.r.o. - kancelář pro Trutnovsko

Palackého 89, 541 01 Trutnov

tel: 608 883 011 - Bc. Martina Hendrychová, hendrychova@rako-reality.cz

tel: 777 617 648 - Mgr. Miloš Vlášek, vlasek@rako-reality.cz

e-mail: rako-tu@rako-reality.cz

provozní doba: Po - Pa 8,00 - 16,00  mimo dle dohody

 

 

RAKO reality JC s.r.o. - kancelář pro Jičínsko

Tylova 272, 506 01 Jičín

tel: 608 883 013 - Bc. Jaroslava Řeháčková

e-mail: rako-jc@rako-reality.cz

provozní doba: Po - Pa 8,00 - 16,00 mimo dle dohody

 

 

RAKO reality - EMIL KOVÁŘ - kancelář pro Jihočeský kraj a Vysočinu

Masarykovo ná, 30, 393 01 Pelhřimov

tel: 565 321 485

tel: 777 270 603

e-mail: rako-pe@rako-reality.cz

provozní doba: Po - Pa   8,00 - 16,00   mimo dle dohody