Vyhotovení všech typů smluv

Vypracujeme pro Vás všechny typy smluv pro převod nemovitých věcí. Smlouvu kupní, smlouvu darovací, smlouvu směnnou, smlouvu o smlouvě budoucí kupní, smlouvu o zřízení služebnosti (věcného břemene), smlouvu o zřízení zástavního práva, smlouvu o zřízení předkupního práva a další.