Vypracujeme Vám daňové přiznání

Od roku 2014 se daň, kterou jsme dříve znali jako daň z převodu nemovitosti, jmenuje daň z nabytí nemovitých věcí. Je to stále daň za úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem, včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví, pokud nějaký spoluvlastník nabude za úplatu víc, než původně vlastnil. A novému názvu navzdory, plátcem daně je stále prodávající, nikoli nabyvatel. Ten ovšem za zaplacení daně ručí. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí se platí u finančního úřadu, pod který spadá nemovitost.